Lehmuksen lehdet ovat puhkeamassa kirkkaan vihreänä sinistä taivasta vasten. Kuvan päällä, oikeassa yläkulmassa on yhdistyksen logo valkoisena.

Tam­pe­reen seu­dun Nä­kö­vam­mai­set ry

Ter­ve­tu­loa mu­kaan Tam­pe­reen seu­dun
Näkövam­mai­set ry:n 110-vuo­ti­seen toi­min­taan!

Yh­dis­tys toi­mii näkövam­mai­sen ih­mi­sen hyväksi
si­ten, että hän voi­si elää ta­sa­ver­tai­ses­ti
yh­teis­kun­nas­sa omaeh­tois­ta, it­senäistä
ja sisältöri­kas­ta elämää.

Laatikko, jossa lukee