Pehmolelukettu istuu huurteisen kuusen oksalla ja vilkuttaa. Ketun rinnassa on näkövammaismerkki.

Tam­pe­reen seu­dun Nä­kö­vam­mai­set ry

Ter­ve­tu­loa tu­tus­tu­maan Tam­pe­reen seu­dun Nä­kö­vam­mai­set ry:n yli 100-vuo­ti­seen toi­min­taan!

Yh­dis­tys toi­mii nä­kö­vam­mai­sen ih­mi­sen hy­väk­si si­ten, et­tä hän voi­si elää ta­sa­ver­tai­ses­ti yh­teis­kun­nas­sa omaeh­tois­ta, it­se­näis­tä ja si­säl­tö­ri­kas­ta elä­mää.