Hen­ki­lö­koh­tai­sen bud­je­tin ky­se­ly­tut­ki­mus

Sote-uudistusta ja henkilökohtaista budjettia koskien Tampereen kaupunki on laatinut kyselyn, jonka avulla halutaan selvittää kuinka moni olisi kiinnostunut kokeilemaan henkilökohtaista budjettia ja millaisia palveluita asiakkaat haluaisivat hankkia. Kyselyn avulla kartoitetaan myös miten paljon työntekijöitä maakunnassa pitäisi olla henkilökohtaisen budjetin myöntämistä varten.

Kyselyyn vastataan nimettömänä eikä se sido mihinkään. Tähän saakka kaikki henkilökohtaisen budjetin kokeilut ovat koskeneet pieniä, alle 20 henkilön ryhmiä. Siksi kaikki vastaukset ovat erityisen arvokkaita.

Linkki kyselylomakkeeseen: https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/15482/lomake.html

Mikä henkilökohtainen budjetti on?

Henkilökohtainen budjetti on erilainen tapa järjestää asiakkaan tarvitsema sosiaalipalvelu. Siinä asiakas saa päättää itse palvelun sisällön ja sen, kuka palvelun tuottaa. Henkilökohtaisesta budjetista tulee lakisääteinen oikeus ikäihmisten, vammaisten ja kehitysvammaisten palveluissa 1.1.2020.

Henkilökohtaisen budjetin voi saada ikääntynyt tai vammainen henkilö, joka tarvitsee paljon palveluita arkeensa. Siitä on hyötyä silloin, kun asiakas haluaa juuri hänelle sopivan palvelun.

Palvelujen sisällöstä ja euromäärästä sovitaan asiakassuunnitelmassa ikäihmisten palvelujen asiakasohjaajan tai vammaispalvelun sosiaalityöntekijän kanssa.  Maakunnan liikelaitos tekee asiakkaan valitsemalle yritykselle maksusitoumuksen. Asiakkaan tilille ei siirry rahaa, vaan maakunta hoitaa laskujen maksamisen.

Tieto välitetty Tampereen vammais- ja terveydenhuollon neuvottelukunnan (VATE) kautta.

Päivitetty 28.3. ja lisätty Tampereen kaupunkin ja VATE.