Näkövammaiskortti kelpaa Nysse-liikenteessä tämän vuoden

EU:n vammaiskortti tulee käyttöön Nysse-liikenteessä 1.1.2020 alkaen. Vuosi 2020 on siirtymäaikaa, jolloin EU-kortti kelpaa nykyisten saattajakorttien rinnalla.

Tampereen seudun joukkoliikenteessä voivat tällä hetkellä matkustaa maksutta näkövammaisen ja kehitysvammaisen henkilön saattaja, kun saatettavalla on mukanaan Tampereen Seudun Näkövammaiset ry:n näkövammaiskortti tai Kuurosokeiden toimintakeskuksen jäsenkortti tai Tampereen Kehitysvammaisten Tuki ry:n myöntämä saattajakortti.

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta päätti korvata nykyisen käytännön EU:n A-merkityllä vammaiskortilla vuoden 2020 alusta kokouksessaan 19.6.2019. Päätöksestä tehtiin oikaisuvaatimus, johon perustuen aikaisempi päätös kumottiin 12.9.2019, ja esitys palautettiin valmisteluun vammaisneuvostojen kuulemista varten.

Kaupunkiseudun vammaisneuvostot puolsivat EU:n vammaiskortin käyttöönottoa. Ylöjärven ja Pirkkalan vammaisneuvostot toivoivat riittävää siirtymäaikaa, jolloin vanhatkin kortit kelpaavat ja Nokian sekä Tampereen vammaisneuvostot toivoivat, että nykyiset käytännöt säilyvät sellaisenaan EU:n vammaiskortin rinnalla.

Joukkoliikennelautakunta päätti ottaa EU:n A-merkityn vammaiskortin käyttöön 1.1.2020 alkaen nykyisen käytännön rinnalle. Nykyiset saattajakortit ovat käytössä vielä vuoden 2020 ajan, ja EU:n vammaiskortti korvaa nykyiset saattajakortit 1.1.2021 alkaen.

Tavoitteena EU:n vammaiskortin käyttöönotossa on yksinkertaistaa ja selkeyttää nykykäytäntöä kuljettajan ja asiakkaan näkökulmasta: vuoden siirtymäajan jälkeen käytössä on neljän kortin sijasta vain yksi maksuttomaan matkaan oikeuttava kortti. Lisäksi EU:n vammaiskortti mahdollistaa valtakunnallisena ja myös joissakin EU-maissa käytössä olevana korttina aiempaa laajemman käyttäjäkunnan. Nykyinen paikallisten yhdistysten hyväksymä kortti rajaa osan vammaisista käytännön ulkopuolelle.

Teksti: Tampereen kaupunki / Hanne Tamminen
Linkki alkuperäiseen tiedotteeseen

EU:n vammaiskortin hakutilaisuudet 20.1. ja 29.1.2020

Tarvitsetko apua EU:n vammaiskortin hakemisessa? Tampereen seudun Näkövammaiset järjestää yhdessä Näkövammaisten liiton oikeuksienvalvonnan asiantuntijan kanssa tapahtumia, joissa alueen näkövammaisia autetaan korttihakemuksissa.