Tie­do­te ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­teen vai­ku­tuk­sis­ta Tam­pe­reen seu­dun Nä­kö­vam­mai­set ry:n toi­min­taan

Tampereen seudun Näkövammaiset ry
Tiedote 16.3.2020
 
Suomen hallitus suosittaa koronavirustilanteen takia, että kaikki yli 500 hengen yleisötilaisuudet perutaan toukokuun loppuun saakka. Lisäksi suositellaan, että myös muiden kokoontumisten järjestäjät harkitsevat riskiarvioiden pohjalta vastaavien tilaisuuksien järjestämistä. Tartuntojen vähentämiseksi tulee myös rajoittaa ei-välttämätöntä toimintaa, kuten lähikontakteja harrastetoiminnassa ja muulla vapaa-ajalla. Erityisen tärkeää tämä on riskiryhmiin kuuluvien suojelemiseksi. Kansalaisten tulee noudattaa erityistä harkintaa ja varovaisuutta riskiryhmien kanssa asioidessa. Riskiryhmiin kuuluvat ikääntyneet tai perussairaat.
 
Tampereen seudun Näkövammaiset ry:n hallitus on päättänyt keskeyttää toistaiseksi yhdistyksen järjestämät vertais- ja harrasteryhmät sekä peruuttaa yleisötapahtumat ja koulutukset.
 
Opas- ja avustajapalvelun kotikäynnit ja lukuapu palveluasumisen yksiköissä sekä tietotukipalvelun kotikäynnit keskeytetään myös toistaiseksi, pois lukien lääkäri- ja muut välttämättömät asioinnit. Apuvälinepalvelu on suljettu, välttämättömät asioinnit ajanvarauksella. Muutoinkin asiointia yhdistyksen toimintakeskuksella ja kerhotiloissa pyritään rajaamaan ainoastaan välttämättömiin tapaamisiin. Toimintakeskuksella asioitaessa on tapaamisesta sovittava etukäteen asiasta vastaavan toimihenkilön kanssa.
 
Yhdistyksen luottamushenkilöitä suositellaan luopumaan toistaiseksi kokouksista ja palavereista ja hoitamaan työskentely eri etäyhteyksiä käyttäen esimerkiksi puhelimitse tai sähköpostilla.
 
Edellä mainittuja käytäntöjä suositellaan myös Tampereen seudun Näkövammaiset ry:n alueella toimiville paikallisyhdistyksille.
 
Lisätietoja antavat puheenjohtaja Esko Jantunen p. 050 631 51 / xjantunen@kolumbus.fi ja toiminnanjohtaja Päivi Meduri p. 050 522 6981 / paivi.meduri@tsnv.fi
 
Tampereen seudun Näkövammaiset ry:n hallitus