Pir­kan­maan hen­ki­lö­koh­tai­sen avun yk­sik­kö on aloit­ta­nut toi­min­tan­sa

Pirkanmaan henkilökohtaisen avun yksikkö aloitti toimintansa 1.1.2020. Yksikkö on osa laajempaa Pirkanmaan omais- ja perhehoidon sekä henkilökohtaisen avun keskusta, jonka tehtävänä on toimia kuntien kumppanina henkilökohtaisen avun, perhehoidon ja omaishoidon tuen järjestämisessä. Kokonaisuuden koordinoinnista vastaa Tampereen kaupunki, mutta yhteistoiminnassa on mukana kaikki Pirkanmaan kunnat. 
Keskuksen toiminta aloitetaan vaiheittain. Vuoden alussa aloittivat Pirkanmaan henkilökohtaisen avun yksikkö sekä Pirkanmaan perhehoidon yksikkö. Henkilökohtaisen avun yksikköön siirtyi tässä vaiheessa työnantajamalli. Ensi vuonna käynnistyy toinen vaihe, jolloin henkilökohtaisen avun yksikölle siirtyy henkilökohtaisen avun ostopalvelu ja palvelusetelimallin ohjaus. Vuoden 2022 alussa keskuksen toimintaan liittyy myös omaishoidon tuki. 
Pirkanmaan henkilökohtaisen avun yksikkö palvelee sekä asiakkaita että kuntien työntekijöitä tarjoamalla tietoa palveluista, neuvomalla ja ohjaamalla henkilökohtaisen avun työnantajamallissa, auttamalla avustajan rekrytoinnissa ja huolehtimalla henkilökohtaisten avustajien palkkojen maksusta SuoraTyö-ohjelman avulla. On hyvä huomioida, että vastuu henkilökohtaisen avun palvelutarpeen arviosta ja päätöksenteosta säilyy edelleen asiakkaan kotikunnalla. 
Yhteystiedot:
Puhelinaika ma, ke-pe klo 9-15, Ti klo 13-17, puh. 041 730 2108. 
Tekstiviestit: puh. 041 730 2109
Sähköposti: avustaja@tampere.fi
Tuntilistat: tuntilistat@tampere.fi
Osoite: Pirkanmaan henkilökohtaisen avun yksikkö, Hatanpäänkatu 3 F
postiosoite PL 98
33201 Tampere
Lisätietoja myös osoitteesta www.tampere.fi/hop

Teksti: Annamari Tuominen