Nä­kö­vam­mais­jär­jes­töt ke­rä­si­vät val­koi­sia kep­pe­jä ka­tast­ro­fia­lueil­le

Mari Ojala istuu tuolilla ja taittelee valkoista keppiä kasaan. Pöydällä on valkoisia keppejä ja lattialla pahvilaatikoita.

Toimistotyöntekijä Mari Ojala laski valkoisten keppien ja suurennuslasien lisäksi lukuisia lahjoituksena tulleita rannekelloja, silmälaseja ja kiikareita. Kuva Heidi Hölsömäki.

Tampereen seudun Näkövammaisten toimiston Olkkari täyttyi pahvilaatikoista, kun Näkövammaisten liitto ja sen 14 jäsenyhdistystä sekä ruotsinkielisten näkövammaisjärjestö Finlands Svenska Synskadade keräsivät käytöstä poistettuja, mutta toimintakuntoisia valkoisia keppejä ja suurennuslaseja Suomen Punaiselle Ristille.

Valkoisia keppejä kertyi yhteensä 172 kappaletta, erilaisia suurennuslaseja 245 ja niiden varsia tai vaihtopäitä 30 kpl. Valkoiset kepit luovutettiin Suomen Punaiselle Ristille Tampereella pidettävien Apuvälinemessujen yhteydessä torstaina 7. marraskuuta. SPR kuljettaa kepit Tampereen Kalkussa sijaitsevasta logistiikkakeskuksesta maailman katastrofialueille näkövammaisten käyttöön.

Pyyntö saada keppejä tuli alun perin Tadžikistanin Punaiselta Puolikuulta. SPR tukee Tadžikistanissa katastrofivalmiutta ja yhteisöjen hyvinvointia ja terveyttä edistäviä hankkeita. Tadžikistanin lisäksi keppejä toimitetaan myös muille katastrofialueille.

Valkoinen keppi on tehokas, yksinkertainen ja helposti mukana kulkeva itsenäisen liikkumisen apuväline näkövammaisella. Keppi toimii korvaamattomana apuvälineenä mitä erilaisimmissa olosuhteissa ja myös paikoissa, joissa ei ole esimerkiksi sähköä.

Näkövammaisten liitto ry on näkövammaisten ihmisten etu-, asiantuntija- ja palvelujärjestö, joka toimii näkövammaisten omaehtoisen elämän edistämiseksi. Toiminta on suunnattu ensisijaisesti sokeille, vaikeasti heikkonäköisille ja kuurosokeille.
Näkövammaisten liiton osasto Apuvälinemessuilla. Lahjoitusten luovuttajat ja vastaanottaja seisovat vierekkäin.

Esko Jantunen Tampereen seudun Näkövammaisista, Sari Kokko Näkövammaisten liitosta ja Gunilla Löfman FSS:stä luovuttivat valkoisen kepin keräyksen lahjoitukset Suomen Punaisen Ristin Outi Amanorille. Kuva: Minna Kajosalmi.