Kii­tos va­paaeh­tois­toi­mi­jat!

Graafisessa kuvassa sininen tausta, jonka päällä on punainen pallo jossa tekstiä ja kuvan ylä- ja alalaidasta tulee pallon päälle valkoiset kädet, joiden sisällä on sydän. Pallon sisällä on toivotusteksti ja yhdistyksen logo.

Tampereen seudun Näkövammaiset ry toivottaa kaikille vapaaehtoisilleen lämpimät kiitokset merkittävästä panoksestaan näkövammaisyhteisön hyväksi!

Tänään 5.12. vietetään Kansainvälistä Vapaaehtoistoiminnan päivää.
Vapaaehtoiseksi.fi- sivusto määritellee vapaaehtoistoiminnan seuraavasti: se on ihmisten välillä tapahtuvaa palkatonta, vastavuoroista toimintaa, johon ihmiset tulevat mukaan omasta vapaasta tahdostaan ja josta he saavat jotain itselleen. Lisäksi vapaaehtoistyö hyödyttää kolmatta osapuolta perheen ja ystäväpiirin ulkopuolella. Vapaaehtoistoimintaa on auttavan vapaaehtoistyön ohella esimerkiksi yhdistysten luottamushenkilönä toimiminen, harrastusryhmien vapaaehtoinen vetäminen sekä erilaisten tapahtumien järjestämiseen osallistuminen.

Tampereen seudun Näkövammaiset ry:ssä vapaaehtoistehtävissä toimii noin 90 henkilöä, jonka lisäksi on vielä joukko luottamustoimijoita. Vapaaehtoiset toimivat mm. kerhojen ja ryhmien ohjaajina, vertaistuki- ja kokemustoimijoina, äänilehden lukijoina ja kahvinkeittäjinä. Jokainen vapaaehtoistehtävä ja teko on tärkeä ja yhdistys ei pystyisi milloinkaan tarjoamaan näkövammaisille näin upeaa kirjoa toimimisen ja harrastamisen mahdollisuuksia ilman vapaaehtoisia toimijoitaan. Yhdistys kiittää lämpimästi vapaaehtoisia heidän tekemästään työstä ja toivottaa myös uudet toimijat mukaan järjestöön.

Olemme tämän viikon aikana esitelleet nettisivuillamme ja sosiaalisessa mediassa yhdistyksen vapaaehtoisten tarinoita. Tutustu Riitan, Janin, Sannan ja Martin vapaaehtoistarinoihin täällä: http://tsnv.fi/vapaaehtoistoiminta.

Uskalletaan pyytää vastaisuudessakin ihmisiä mukaan vapaaehtoiseksi toimintaamme! 

5.12.2018

Teksti ja kuva: Maija Borén