Lii­ken­ne­pal­ve­lu­lain uu­dis­tuk­sen vai­ku­tuk­set päh­ki­nän­kuo­res­sa

Tampereella järjestettiin eilen infotilaisuus liikennepalvelulain vaikutuksista Tampereen kaupunginja Oriveden kunnan järjestämiin vammaispalvelulain mukaisiin kuljetuspalveluihin. Liikennepalvelulaki astuu voimaan 1.7.2018 ja lakimuutos aiheuttaa näissä kunnissa muutoksia kuljetuspalveluiden järjestämisessä. 

Mitä liikennepalvelulain muutos tarkoittaa käytännössä? Näkövammaisten liiton oikeuksienvalvonnan asiantuntija Olli-Pekka Rättäri listasi infotilaisuudessa nousseet tärkeimmät vinkit alle:

  • Kuljetuspalvelutaksi tilataan Kuohkeen uudesta puhelinnumerosta 03 5678 101. Uutta numeroa voi jo käyttää. Vanha numero on voimassa syyskuun loppuun.
  • Kaikille kuljetuspalveluasiakkaille lähetetään kesäkuun 2018 aikana uudet ohjeet kuljetuspalvelun käyttöön.
  • Matkojen yhdistely jatkuu kuten tähänkin asti.
  • Vammaispalvelutoimistosta kuljetuspalvelukysymyksiin vastataan esimerkiksi numerosta 040 159 8379 maanantaisin ja tiistaisin sekä torstaisin ja perjantaisin kello 9-10. Sähköpostilla voit lähettää kuljetuspalvelusta kysymyksiä osoitteeseen vammaispalvelu.neuvonta@tampere.fi
  • Taksin ottaminen tolpalta - Vaikeasti näkövammaiset ja henkilöt, joilla on invataksin käyttöoikeus, voivat ottaa taksin kaikkina aikoina virallisilta taksitolpilta. Taksin ottamisessa tolpalta tulee jatkossa huomioida, että taksitolpalla saattaa olla autoja, jotka eivät kuulu Tuomi Logistiikan kilpailuttamiin takseihin. Mikäli asiakas haluaa ottaa kuljetuspalvelutaksin tolpalta, on hänen varmistettava, että tolpalla oleva auto ajaa Kuohke-matkoja, jolloin asiakas maksaa normaalisti omavastuun kuljettajalle. Mikäli auto ei aja Kuohke-matkoja asiakas joutuu maksamaan koko matkan hinnan, eikä sitä voida korvata jälkikäteen. Tolpalta autoon tultaessa kerrotaan asiakasnumero ja esitetään henkilöllisyystodistus kuljettajalle. Asiakkaan on varmistettava, että kuljettaja ilmoittaa matkan tiedot Kuljetustenohjauskeskukseen ennen liikkeellelähtöä. Asiakkaalla on aina mahdollisuus tilata taksi myös Kuohkeen kautta, mikäli edellä mainittujen asioiden varmistaminen tolpalla ei onnistu.
  • Samalla lailla kuin ennenkin asiakas maksaa kuljettajalle kuljetuspalvelukyydistä asiakasmaksun eli matkan omavastuun. Omavastuu on julkisen joukkoliikenteen mukaisen maksun suuruinen.
  • Kuukausittaista matkamäärää ei voi enää seurata kuiteista. Jäljellä olevien matkojen määrän voi tarkistaa Kuljetustenohjauskeskuksesta matkan tilaamisen yhteydessä. Kuitti asiakkaalle maksusta annetaan, mutta matkojen määrää näihin ei välttämättä enää tule.
  • Matkan tilausvaiheessa Kuohkeeseen ilmoitettua kyydin ehdotonta perille saapumisajankohtaa ei saa jatkossakaan ylittää.
  • Asiakkaille voidaan edelleen myöntää yksilöllisiin tarpeisiin perustuvia järjestämistapoja, kuten tuttutaksin käyttö ja/tai yksinmatkustusoikeus. Tuomi Logistiikka on kilpailuttanut takseja ja invatakseja toiminta-alueellaan. 1.7.2018 nämä autot hoitavat kuljetuspalvelumatkat ja näistä autoista asiakas valitsee myös mahdollisesti myönnetyn tuttutaksin. Tuttutaksi-asiakkaille lähetetään luettelo sopimusautojen yhteystiedoista.
  • Kuohkeen lähtökohta palvelun käyttäjien opastamiseen ja avustamiseen on, että kuljettajan tulee olla sellainen  joka osaa opastaa ja avustaa kutakin henkilöryhmää vaaditulla tavalla. Kuljettajan pitää osata auttaa, kun asiakas apua tarvitsee. Suuri osa autoista ja kuljettajista on jatkossakin samoja kuin ne jotka nytkin kyytejä ajaa. Kuohkeessa on mietitty, että jos kuljettaja-aines näkyy muuttuvan huonommaksi, aletaan ehkä rakentamaan omaa sertifikaattia, jolloin vaadittaisiin tietty kurssi tai tietyt vaiheet, että voi olla kuljettajana.

Lopuksi Olli-Pekka Rättäri kannustaa vielä kuljetuspalveluiden käyttäjiä antamaan rohkeasti palautetta kyytien järjestämiseen liittyen. 

Lisätietoja: Olli-Pekka Rättäri, oikeuksienvalvonnan asiantuntija, Näkövammaisten liitto ry, p 050 526 3895

Kuvassa taksimerkki auton katolla. Kuva Samuel Zeller/Unsplash