Nä­kö­vam­mais­kort­ti kel­paa edel­leen TKL:llä ja useim­mis­sa pai­kois­sa

EU:n vammaiskortin käyttöönotto on käynnistynyt. Tampereella on nyt 12 palveluntarjoajaa, jotka hyväksyvät virallisesti EU:n vammaiskortin esimerkiksi avustajatarpeen osoittamisessa. Lähes kaikki niistä hyväksyvät toistaiseksi vammaiskortin rinnalla myös näkövammaiskortin. 

Näkövammaiskortti kelpaa toistaiseksi myös Tampereen seudun joukkoliikenteessä. Sen avulla voi todistaa vammansa ja saattajatarpeensa niin, että esimerkiksi avustaja pääse maksutta bussiin. Näkövammaiskortti myönnetään ihmisille, joiden näkövamman haitta-aste on yli 50 prosenttia.

Joukkoliikennelautakunta päätti aluksi kesäkuun kokouksessaan, että EU:n vammaiskortti otetaan käyttöön busseissa ensi vuoden alusta alkaen. Päätöksestä tehtiin kuitenkin oikaisuvaatimus, jossa vedottiin muiden muassa siihen, ettei toimialueen vammaisneuvostoilta pyydetty lausuntoa. Syyskuussa lautakunta kumosi päätöksensä ja asia palautettiin valmisteluun vammaisneuvostojen kuulemista varten.

Tampereen vammaisneuvosto on jo tehnyt oman lausuntonsa.
”EU:n vammaiskortti on hyvä monille vammaisille, joilla ei ole nykyisin omaa korttia. Nykyiset kortit pitää kuitenkin säilyttää uuden rinnalla. Esimerkiksi näkövammaisille ihmisille kortin hakeminen on kohtuuttoman hankalaa. Monilla ei ole kortin hakemiseen tarvittavia taitoja ja välineitä, kuten nettiyhteyttä tai sähköpostia”, sanoo vammaisneuvoston ja Tampereen seudun Näkövammaisten puheenjohtaja Esko Jantunen.

”EU:n vammaiskorttikin kannattaa hakea, sillä lisää palveluntarjoajia tule koko ajan sen piiriin”, Jantunen toteaa. 

Jutun lopussa on linkki EU:n Vammaiskortin suomalaisille kotisivuille. Sivuilla voi hakea esimerkiksi oman kaupungin palveluntarjoajia, jotka hyväksyvät kaikille yhteisen vammaiskortin.

Vammaiskortin hakutapahtumia

Tarvitsetko apua EU:n vammaiskortin hakemisessa? EU:n Vammaiskortin hakutapahtumat järjestetään Tampereella suunnitelmien mukaisesti joulu- ja tammikuussa. 

Tampereen seudun Näkövammaiset järjestää yhdessä Näkövammaisten liiton oikeuksienvalvonnan asiantuntijan kanssa tapahtumia, joissa alueen näkövammaisia autetaan korttihakemuksissa. 

Kortin hakemisprosessi on kaksivaiheinen. Voit tulla täyttämään ensivaiheen tilauslomakkeen (Tilauslupa EU:n Vammaiskortti) tai viimeistelemään korttitilauksen, jolloin otetaan valokuva ja maksetaan kortti (10 euroa).

Paikkana toimii yhdistyksen Kuninkaankadun kerhohuone.  
Ajankohtia ovat ma 2.12.2019 klo 9–12, ma 9.12.2019 klo 9–12, ma 20.1.2020 klo 9–12 ja ke 29.1.2020 klo 12–15. 

Valitse itsellesi sopivimmat ajankohdat ja ilmoittaudu mukaan. Ota rohkeasti yhteyttä, jos sinulla on jotakin kysyttävää Vammaiskortista tai sen hakemisesta. 

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: näkövammaistyön asiantuntija Annamari Tuominen, puh. 044 705 4438 / annamari.tuominen@tsnv.fi .