Op­tik­ko­lii­ke lah­joit­ti 1 428 eu­roa pai­kal­li­seen nä­kö­vam­mais­työ­hön

Pirkanmaalla asuu yli 5 200 näkövammaista, ja määrä tulee väestön ikääntyessä vain kasvamaan. Kesällä Specsavers tarjosi liikkeissään ilmaisen näöntutkimuksen, ja tekee nyt jokaista tehtyä tutkimusta kohden lahjoituksen näkövammaistyön hyväksi. Tampereen alueella paikallisten näkövammaisten yhteisöllisyyttä tukevaan toimintaan lahjoitetaan 1 428 euroa.

Suomessa asuu vähintään 55 000 heikkonäköistä tai sokeaa ihmistä, ja väestön ikääntyessä määrä kasvaa entisestään. Moni näköön vaikuttava sairaus voidaan hoitaa sitä paremmin, mitä varhaisemmassa vaiheessa se havaitaan. Siksi Specsavers halusi kesän kampanjallaan kannustaa suomalaisia tarkastuttamaan näkönsä säännöllisesti ja kerätä samalla varoja näkövammaistyöhön.

"Varhaisen havainnoinnin avulla monet näkövammat ja -ongelmat olisivat ennaltaehkäistävissä, ja siksi haluamme rohkaista tamperelaisia tarkastuttamaan silmänsä säännöllisesti. Sokeita tai heikkonäköisiä on Tampereen seudulla paljon, ja meille on tärkeää tukea heidän selviytymistään arjessa", toteaa Tampereen Specsaversin optikko-yrittäjä Asta Saarinen.

Kuvassa optikkoliikkeen ja yhdistyksen edustajat pitelevät suurta lahjakorttia, jossa lukee 1 428 euroa.

Yhdistyksen puolesta lahjoituksen vastaanottivat varapuheenjohtaja Markku Runtti ja toiminnanjohtaja Päivi Meduri. Optikkoja edustivat Sura Ismail, Heidi Ylianttila ja Asta Saarinen.

Hyvän mielen kohtaamisia tamperelaisten näkövammaisten arkeen

Kesän kampanjan aikana näöntutkimukseen pääsi Specsaversin liikkeissä veloituksetta, ja samalla Specsavers sitoutui tekemään jokaista tehtyä näöntutkimusta kohden lahjoituksen Näkövammaisten liitolle. Yhteensä Näkövammaisten liitolle lahjoitettiin 20 000 euroa, ja varat jaetaan liiton paikallisyhdistysten kesken näkövammaisten arkea ja yhteisöllisyyttä tukevaan työhön. Tampereella lahjoituksen saa Tampereen seudun Näkövammaiset ry.

"Olemme lahjoituksesta todella otettuja – on hienoa, että tekemäämme työtä halutaan tukea. Kohdistamme lahjoituksen varat kokemustoimijoiden koulutukseen. Lahjoituksen ansioista voimme kouluttaa kahdeksan uutta kokemustoimijaa, jotka antavat näkövammaisuudelle kasvot pitämällä omiin kokemuksiinsa ja tietoihinsa pohjautuvia puheenvuoroja ja kertomalla elämästään näkövammaisena", sanoo toiminnanjohtaja Päivi Meduri Tampereen seudun Näkövammaiset ry:stä.