Toi­mis­to ja Alek­sin­tu­van päi­vys­tys sul­jet­tu 2.6.2017

Toimisto ja Aleksintuvan päivystys ovat poikkeuksellisesti suljettuina 2.6.2017 henkilökunnan koulutustapahtuman vuoksi.