Toi­mis­to ja Alek­sin­tu­van päi­vys­tys sul­jet­tu 5.10.2017

Toimisto ja Aleksintuvan päivystys ovat poikkeuksellisesti suljettuina 5.10.2017.