Or­ga­ni­saa­tio

Yhdistyskokous valitsee puheenjohtajan vuodeksi kerrallaan sekä hallituksen jäsenet kahdeksi vuodeksi. Puolet eli neljä hallituksen jäsentä on kerrallaan erovuorossa.


Hallitus 2016

Hallitus 2016