Es­teet­tö­myys ja saa­vu­tet­ta­vuus

Yhdistyksen tavoitteena on saavuttaa esteetön toimintaympäristö yhdistyksen toiminta-alueella. Yhdistys tekee säännöllistä yhteistyötä Tampereen kaupungin kanssa uusien liikennevalojen ja äänimajakoiden suunnittelussa. Yhdistys osallistuu myös rakenteilla olevien kohteiden esteettömyyskartoitukseen ja auttaa jo olemassa olevien kohteiden esteettömyysratkaisujen löytämisessä.

Palvelujen saavutettavuuden eteen yhdistys on tehnyt työtä muiden muassa neuvottelemalla saavutettavia asiointiratkaisuja erilaisiin asiakaspalvelupisteisiin. Yhä enenevässä määrin käytössä olevat kosketusnäytölliset vuoronumerolaitteet eivät välttämättä ole näkövammaisille saavutettavia ja yhdistys on etsinyt yhdessä palveluntarjoajien kanssa ratkaisuja, joiden avulla näkövammainen voi asioida itsenäisesti näissä palvelupisteissä.

Saavutettavuudella tarkoitetaan myös tiedon esittämistä kaikille saavutettavassa muodossa. Tekninen saavutettavuus taas tarkoittaa sitä, että esimerkiksi verkkopalvelua voidaan käyttää teknisten apuvälineiden avulla. 

Yhdistys tarjoaa tietotukipalvelua näkövammaisille toiminta-alueellaan. Palvelun tavoitteena on, että sen avulla näkövammainen henkilö voi paremmin käyttää tietotekniikkaa hyväkseen tiedon saantiin.

Yhdistys on mukana vaikuttamassa siihen, että tarjolla oleva tieto on kaikille saavutettavaa ja huomauttaa tiedon saavutettavuudessa havaituista epäkohdista.