Vaikuttaminen

Tampereen seudun Näkövammaiset ry:n tavoitteena on, että näkövammaiset voisivat elää itsenäistä ja rikassisältöistä elämää. Yhdistys ajaa yhdenvertaisuutta näkövammattomien kanssa ja ehkäisee näkövammaisten syrjäytymistä.

Oikeuksienvalvonta

Oikeuksienvalvontaa toteutetaan tavoitteena yhdenvertaisuus näkövammattomien kanssa. Asenneilmapiirin muokkaaminen myönteiseksi ja näkövammatiedon levittäminen ovat keskeisessä roolissa tavoitteen saavuttamiseksi. Yhdistys on ollut voimakkaasti esillä vaikuttamistyössä mm. kuljetuspalveluiden säilyttämisen suhteen. Myös jäsenistöltä tulleisiin oikeuksienvalvontapyyntöihin on reagoitu ja ratkottu mm. vammaispalvelujen tiedottamiseen ja Kuohken jonotusaikaan liittyviä haasteita. Yhdistys osallistuu aktiivisesti sote-uudistukseen liittyvään keskusteluun.

Näkövammaistietoutta levitetään Pimeä kahvila -toiminnalla sekä olemalla esillä erilaisissa järjestöjä ja muita toimijoita kokoavissa tapahtumissa. Yhdistys järjestää myös omia tapahtumia, joissa näkövammaisen kohtaaminen ja eri silmäsairaudet ovat esillä. Yhdistyksellä on kokemuskouluttajia, jotka jakavat tietoa näkövammaisuudesta esimerkiksi eri tapahtumissa, koulutuksissa ja oppilaitoksissa.

Esteettömyys ja saavutettavuus

Yhdistyksen tavoitteena on saavuttaa esteetön toimintaympäristö yhdistyksen toiminta-alueella. Yhdistys tekee säännöllistä yhteistyötä Tampereen kaupungin kanssa uusien liikennevalojen ja äänimajakoiden suunnittelussa. Yhdistys osallistuu myös rakenteilla olevien kohteiden esteettömyyskartoitukseen ja auttaa jo olemassa olevien kohteiden esteettömyysratkaisujen löytämisessä.

Palvelujen saavutettavuuden eteen yhdistys on tehnyt työtä mm. neuvottelemalla saavutettavia asiointiratkaisuja erilaisiin asiakaspalvelupisteisiin. Yhä enenevässä määrin käytössä olevat kosketusnäytölliset vuoronumerolaitteet eivät välttämättä ole näkövammaisille saavutettavia ja yhdistys on etsinyt yhdessä palveluntarjoajien kanssa ratkaisuja, joiden avulla näkövammainen voi asioida itsenäisesti näissä palvelupisteissä.

Saavutettavuudella tarkoitetaan myös tiedon esittämistä kaikille saavutettavassa muodossa. Tekninen saavutettavuus taas tarkoittaa sitä, että esimerkiksi verkkopalvelua voidaan käyttää teknisten apuvälineiden avulla. Yhdistys tarjoaa tietotukipalvelua näkövammaisille toiminta-alueellaan. Palvelun tavoitteena on, että sen avulla näkövammainen henkilö voi paremmin käyttää tietotekniikkaa hyväkseen tiedon saantiin. Yhdistys on mukana vaikuttamassa siihen, että tarjolla oleva tieto on kaikille saavutettavaa ja huomauttaa tiedon saavutettavuudessa havaituista epäkohdista.

Verkostoituminen

Oikeuksienvalvonta- ja vaikuttamistyötä toteutetaan yhteistyössä muiden järjestöjen, sidosryhmien ja viranomaisten kanssa. Tampereen seudun Näkövammaiset ry on verkostoitunut laajasti alueen muiden järjestöjen ja toimijoiden kanssa. Yhdistys tekee yhteistyötä muiden näkövammaisorganisaatioiden kanssa, kuten Näkövammaiset Käsityöntekijät ry, Opaskoirayhdistys ry ja näkövammaisten alueyhdistykset ympäri Suomen. Yhdistys on jäsenenä Titry ry:ssä, Tarve – Tampereen voimavaraverkosto ry:ssä sekä Elonpolkuja-yhteistyöverkostossa, joka panostaa ikääntyvien hyvinvointiin ja terveyteen. Samoin yhdistys on jäsenenä Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:ssä. Yhdistys on mukana Tampereen vammais- ja terveydenhuollon neuvottelukunnassa (Vatenk) ja näkövammaisedustus on useimmissa toimialueen kuntien vammaisneuvostoissa. Yhdistys tekee yhteistyötä Tampereella toimivan SILK tutkimusverkoston kanssa, joka tekee laajaa tutkimus- ja kehitystyötä silmälääketieteen parissa. Paikallisyhdistykset ovat verkostoituneet omilla alueillaan.