Yh­dis­tys

Tampereen seudun Näkövammaiset ry on näkövammaisten vuonna 1909 perustama yhdistys, johon tällä hetkellä kuuluu vajaa 1200 henkilöjäsentä.

Yhdistyksen toimialueena on Pirkanmaa ja osa Kanta-Hämettä. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä yhdistyksen toimialueella asuva näkövammainen, joka on sokea tai siinä määrin heikkonäköinen, että näkövammasta aiheutuu olennaista haittaa päivittäisissä toiminnoissa.

Yhdistys ottaa myös kannatusjäseniä. Toiminnan tukemiseen voi osallistua myös vapaaehtoisella työpanoksella.

Yhdistyksen kaikessa toiminnassa näkyvät sen arvot: oikeudenmukaisuus, osallisuus, tasapuolisuus ja luotettavuus.

Yhdistyksen toiminnasta vastaa yhdistyskokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 8 jäsentä. Hallituksen alaisuudessa toimii useita toimikuntia ja työryhmiä sekä palkattua henkilökuntaa. Ylöjärvellä sijaitsevassa yhdistyksen Loma- ja kurssikeskus Koivupuistossa järjestetään loma- sekä muuta kurssi- ja virkistystoimintaa näkövammaisille. Loma- ja kurssikeskus on myös muiden erityisryhmien ja asiakkaiden käytettävissä.

Yhdistys vastaanottaa mielellään testamentteja ja lahjoituksia toimintansa tukemiseksi.


Yhdistyksen toimintakeskus