Kat­saus his­to­riaan

Tampereen seudun Näkövammaiset ry perustettiin 20. päivänä toukokuuta 1909 nimellä Äidinsyli – Tampereen Sokeain Kehitys- ja avustusyhdistys. Vuonna 1949 yhdistys muutti nimensä Tampereen Sokeain Yhdistys  r.y.:ksi, jolla nimellä se toimi vuoteen 1994. Yhdistyksen tehtävänä on alusta alkaen ollut toimia sokeain ja heikkonäköisten jäsentensä yhdyssiteenä, tukena ja turvana sekä henkisissä että aineellisissa asioissa. Äidinsyli eli Tampereen Sokeain Kehitys- ja avustusyhdistys toimi aluksi myös valtakunnallisena yhdistyksenä, jolla oli jäseniä Pohjois-Suomea myöten. Äidinsyli julkaisi vuosina 1911 – 1914 Sokeain Viesti -nimistä lehteä, jossa näkövammaiset ensimmäistä kertaa maassamme itse kertoivat elämästään.

Yhdistyksen historia on suurelta osaltaan näkövammaisten käsityön historiaa. Jo varsin pian perustamisensa jälkeen yhdistys ryhtyi tukemaan jäsentensä toimeentulomahdollisuuksia hankkimalla heille edullisesti työaineita, kauppaamalla valmiita tuotteita ja huolehtimalla työntekijöiden ammattitaidosta. Konkreettinen osoitus tukitoimista oli jo perustamisvuoden 1909 syksyllä ”Tampereen sokeain- ja heikkonäköisten yhdistyksen Ammatti- ja teollisuusapukassa”, jonka säännöissä määrättiin yksityiskohtaisesti mm. tukitoimien sisältö ja tuotteiden markkinointiin liittyvät seikat. Toiminnan lähtökohtana oli, että työstä maksetaan kaikille sovittu palkkio tai muu korvaus.

Yhdistys perusti myös työpajan, jossa sokeat valmistivat pääasiassa harjoja ja rottinkihuonekaluja. Tuotteiden markkinointia varten perustettiin myymälöitä, joista Tampereella pisimpään oli toiminnassa Aleksis Kiven katu 30:ssä sijaitseva Annansilmät-Aitta.

Tampereella oli kiinnitetty jo vuosisadan alkupuolella huomiota myös hierojan ammatin soveltuvuuteen sokeille henkilöille. Monien vaiheiden jälkeen tätä tarkoitusta varten perustettiin hieromalaitos, jonka toiminta alkoi osakeyhtiömuotoisena vuonna 1941 ns. Commersin kiinteistössä Tampereen keskustassa. Hieromalaitos siirtyi vuoden 1962 aikana Sokeain Kiinteistö Oy:n tiloihin, jossa se toimii edelleen nimellä Aktivo – Fysioterapia ja hieronta.

Hämeenlinnaan hieromalaitos perustettiin 1980-luvun puolessa välissä.

Yhdistys on huolehtinut myös jäsentensä lomailusta ja virkistäytymisestä hankkien tähän tarkoitukseen 1969 tilan Näsijärven rannalta Ylöjärven Antaverkasta.

Tilalla sijaitsi puolitoista kerroksinen päärakennus, talli ja rantasauna, joista tällä hetkellä jäljellä on enää kunnostettu puulämmitteinen rantasauna. Takkatupa valmistui vuonna 1982 ja se on kokonaisuudessaan uudistettu peruskorjaustöiden yhteydessä vuonna 2003. Uusi päärakennus, josta muodostui Loma- ja kurssikeskus Koivupuisto, valmistui vuonna 1989 ja sen laajennus vuonna 1996. Rannan ruoppaus ja laiturihankinnat toteutettiin vuoden 2006 aikana. Kesäksi 2007 valmistui myös lapsille sopiva uimaranta uuden laivalaiturin viereen. Ranta-alueen kehittämiseen on saatu rahoitusta EU:N Leader+ -ohjelmasta.

Yhdistys ylläpiti loma- ja kurssikeskustoimintaa omana toimintanaan vuoteen 1999 saakka, jonka jälkeen Koivupuiston ravitsemus- ja majoitustoiminta on ollut vuokrattuna yksityiselle yritykselle.


Mustavalkokuvassa Tampereen myymälä vanhaan aikaan

Tampereen myymälä vanhaan aikaan