Or­ga­ni­saa­tio

Yhdistyksen toiminnasta vastaa yhdistyskokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 8 jäsentä. Hallituksen alaisuudessa toimii useita toimikuntia ja työryhmiä sekä palkattua henkilökuntaa. Yhdistyskokous valitsee puheenjohtajan vuodeksi kerrallaan sekä hallituksen jäsenet kahdeksi vuodeksi. Puolet eli neljä hallituksen jäsentä on kerrallaan erovuorossa.