Hen­ki­lö­kun­ta

Toiminnanjohtaja

Päivi Meduri

Päivin työnkuvaan kuuluvat erilaiset yhdistyksen hallinnolliset tehtävät. Yhdistyksen operatiivinen toiminta on pääosin Päivin hallinnoimaa. Hän toimii yhdistyksen toimihenkilöiden esimiehenä ja hoitaa erilaisia henkilöstöhallinnon tehtäviä. Hän myös vastaa pitkälti yhdistyksen taloushallinnollisista tehtävistä. Päivi toimii hallituksen sihteerinä ja esittelijänä. Lisäksi hän on työvaliokunnan ja oikeuksienvalvonnan toimikunnan sihteeri, jäsentoiminnan toimikunnan jäsen sekä palvelutoiminnan toimikunnan puheenjohtaja.

Toimistosihteeri

Soile Harju

Soile vastaa yhdistyksen jäsenasioista ja on usein jäsenen ensikontakti yhdistyksessä. Hän käsittelee jäsenhakemukset ja ylläpitää yhdistyksen jäsenrekisteriä. Soilen kautta hoituvat myös äänilehtien ja muiden yhdistyksen julkaisujen tilaukset. Hän organisoi monien tapahtumien ilmoittautumiset ja vastaa jäsentiedotteen jakelusta. Hänen työtehtäviinsä kuuluu myös paljon taloushallinnollisia tehtäviä. Lisäksi hän on mukana jäsenenä vertaistoiminnan toimikunnassa sekä seniorityöryhmässä.

Soile työskentelee yhdistyksessä maanantaista torstaihin. Päivystysaika on klo 9-11.

Palveluvastaava

Riitta Nordfors

Riitta on vastuussa yhdistyksen apuvälinepalvelusta. Yhdistyksen tiloissa on apuvälinemyymälä, josta voi hankkia näkövammaisten pienapuvälineitä ja saada yksilöllistä neuvontaa ja ohjausta. Riitta toimii sihteerinä jäsentoiminnan toimikunnassa ja seniorityöryhmässä sekä jäsenenä palvelutoiminnan toimikunnassa.

Riitta työskentelee yhdistyksessä maanantaista torstaihin. Apuvälinepalvelussa Riitta palvelee sen aukioloaikoina ma-ti klo 12-16.

Palveluohjaaja

Annamari Tuominen

Annamari vastaa Aleksintuvan toiminnasta. Hän organisoi Aleksintuvan opas- ja avustajapalvelua, josta näkövammainen voi saada tilapäistä asiointi-, kirjoitus- ja lukuapua. Annamarin tehtäviin kuuluu näkövammaistietouden levittäminen, jota hän toteuttaa järjestämällä koulutuksia mm. sosiaali- ja terveydenhoitoalan opiskelijoille. Koulutuksissa kerrotaan näkövammaisen kohtaamisesta ja opastamisesta. Lisäksi hän jakaa tietoa näkövammaisuudesta ja näkövammaisten pienapuvälineistä monissa erilaisissa tapahtumissa. Annamari on mukana sihteerinä esteettömyystyöryhmässä ja palvelutoiminnan toimikunnassa sekä jäsenenä oikeuksienvalvonnan toimikunnassa.  Hänen vastuullaan on myös lasten toiminta yhdistyksessä sekä jäsenlomatoiminta.

Viestintä- ja koulutusvastaava

Maija Borén

Maija hoitaa yhdistyksen viestintää ja tiedottamista. Hän vastaa kotisivujen ja some -kanavien päivityksestä. Maija toimittaa yhdistyksen uutiskirjettä, kokoaa jäsentiedotteen ja hoitaa yhdistyksen tapahtumailmoittelun eri viestintäkanaviin. Lisäksi hän toimii koordinaattorina tietotukipalvelussa ja vastaa palvelusta. Palvelu toimii kolmen alueyhdistyksen alueella ja palvelussa työskentelee kuusi IT-ohjaajaa, joiden esihenkilönä Maija toimii. Hän on mukana sihteerinä vertaistoiminnan toimikunnassa sekä jäsenenä palvelutoiminnan toimikunnassa. Lisäksi hän toimii tietotukitoiminnan ohjausryhmän sihteerinä.

Palveluavustaja / äänilehtivastaava

Natalia Luomanpää

Natalia toimii palveluavustajana Aleksintuvan opas- ja avustajapalvelussa. Hän opastaa asiakkaitaan  esimerkiksi arkisten asioiden hoitamisessa, ulkoilemisessa ja harrastuksissa. Natalia vastaa Aamutuvan toiminnasta ja on myös mukana jäsenenä palvelutoiminnan toimikunnassa. Lisäksi hän vastaa yhdistyksen äänilehtitoiminnan koordinoinnista.