Siirry pääsisältöön

Kysely Pir­kan­maan hy­vin­voin­tia­lu­een vam­mais­pal­ve­luis­ta

Pirkanmaan hyvinvointialue on aloittanut vammaispalveluiden kehittämisohjelman eli VAPA2035-ohjelman suunnittelun. VAPA2035-ohjelmaan kuuluu vammaispalvelujen pitkän tähtäimen tavoitteet ja kehittämisen suuntaviivat tulevien vuosien ajalle. Ohjelman yksi merkittävistä askeleista on uuden vammaispalvelulain voimaantulo 1.1.2025. Ohjelman ydintavoite on luoda toiminnallisesti ja taloudellisesti kestävä palvelurakenne, jossa asiakas saa tarpeen mukaiset palvelut oikea-aikaisesti.

Kehitysehdotuksia ja ajatuksia vammaispalveluista kyselyn muodossa

Suunnittelutyö alkaa kyselyllä, jolla keräämme pirkanmaalaisten ajatuksia ja kehitysehdotuksia vammaispalveluista. Käytämme kyselyn tuloksia ohjelman jatkotyöstämisessä.

Kaikki pirkanmaalaiset voivat vastata kyselyyn, joka on auki 15.–28.4. 

Kyselyn osa-alueet ovat:

  • taustatiedot
  • vammaispalveluista tiedottaminen
  • vammaisten asumispalvelut
  • vammaisten itsenäistä elämää tukevat palvelut
  • vammaisten lasten ja heidän perheidensä palvelut
  • vammaispalveluiden avoin palaute
  • vammaiset kaikille kuntalaisille suunnattujen palveluiden käyttäjinä
  • vammaispalveluiden esteettömyys ja saavutettavuus

 Kyselyyn vastataan nimettömänä. Käy vastaamassa kyselyyn. Viestin lopussa linkki kyselyyn, eri linkki ruudunlukua käyttäville.

Lisätietoa kyselystä antaa:

Liisa Lindberg
Kehittämispäällikkö

Pirkanmaan hyvinvointialue
Ikäihmisten ja vammaisten palvelulinja
Vammaispalvelujen toimialue

etunimi.sukunimi@pirha.fi