Siirry pääsisältöön

Nä­kö­vam­mais­ten liitto myöntää avus­tuk­sia

Näkövammaisten liitto myöntää sidotuista rahastoista avustuksia liiton jäsenyhdistyksille, yksityishenkilöille ja yhteisöille.

Näkövammaisten liitto myöntää sidotuista rahastoista avustuksia liiton jäsenyhdistyksille, yksityishenkilöille ja yhteisöille kaksi kertaa vuodessa. Seuraavan kerran avustuksia myönnetään toukokuussa 2023 ja avustushakemukset on lähetettävä 22.4. mennessä.

Liiton jäsenyhdistyksille avustuksia voidaan myöntää seuraaviin tarkoituksiin:

  • toimitilojen korjaus- ja parannustyöt erikseen sovittavan omavastuun ylittävältä osin
  • yhdistyksen järjestämään kulttuuri-, koulutus- tai virkistystapahtumaan
  • julkaisutoimintaan
  • yhdistyksen ICT-infran kehittämiseen.

Yksityishenkilöille avustuksia voidaan myöntää pääsääntöisesti seuraaviin tarkoituksiin:

  • ammattiin johtava tai ammatillista kehitystä tukeva opiskelu, opinto- ja kokousmatkat
  • opinnäytetyöt, tutkimus, koulutus ja viestintä, jotka tuottavat näkövammaisuuteen, sen vaikutuksiin tai apuvälineiden kehitykseen liittyvää tietoa
  • tavoitteellinen harrastus edellyttäen, että hakijalla on näyttöä harrastukseen sitoutumisesta ja aikaisemmista tuloksista
  • luova työ, jonka odotetaan tuottavan näkövammaisyhteisön kulttuurin kannalta merkittävän teoksen
  • lasten, lapsiperheiden ja nuorten loma-, virkistys- ja kulttuuritoiminta
  • välineen hankinta johonkin yllä lueteltuun tarkoitukseen edellyttäen, ettei siihen ole saatavissa riittävää tukea muualta.

Pääsääntöisesti avustusta myönnetään näkövammaisille henkilöille. Mikäli avustuksen käyttötarkoituksen luonne sitä edellyttää ja toiminnan tavoite on näkövammaisyhteisön kannalta hyödyllinen, avustus voidaan myöntää myös muulle yksityishenkilölle tai yhteisölle.

Avustushakemukset jätetään täyttämällä ja lähettämällä hakulomake 22.4.2023 mennessä. Voit vastata avustushakemuksen kysymyksiin ja lähettää ne osoitteella Näkövammaisten liitto ry, Päivi Halttunen, PL 30, 00030 IIRIS.

Linkki liiton avustushakemukseen (Webropol)- Ulkoinen linkki- Ulkoinen linkki

Lisätietoja avustuksista avustukset@nkl.fi